Sign in with:
Google

ชมรสทาสแมวGDH

Search result : 1 results

บทความ

1 results

ชมรมทาสแมว GDH

ก็เพราะนิสัยลมเพลมพัด หน้าตาไร้อารมณ์ จอมหยิ่งแต่ขี้อ้อน ชอบทำวีรกรรมแปลกๆ จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมมนุษย์อย่างเราถึงหลงรักสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์

05 มกราคม 2561
398