Sign in with:
Google

Project Manager

Updated at: 2024-06-17 07:26

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

รายละเอียดงาน

- ดูแลและควบคุมการผลิตชิ้นงานสำหรับใช้งาน LINE UP ของบริษัท

- บริหารจัดการ Timeline การทำชิ้นงานของทีมภายในและภายนอกให้มีคุณภาพ ตรงตามบรีฟและตรงตามเวลาที่กำหนด

- ประสานงาน และติดตามงานจากทีมภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ร่วมออกความคิดเห็นและสร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆ ร่วมกับทีม

- ติดต่อเช็คคิวบรีฟช่างภาพนิ่งและช่างภาพเคลื่อนไหว สำหรับถ่ายเบื้องหลังภาพยนตร์แต่ละโปรเจกต์

- ออกกองถ่ายสัมภาษณ์นักแสดง / ผู้มีชื่อเสียง สำหรับใช้ในการผลิตคลิปโปรโมต

- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์, การจัดการ, บริหารธุรกิจ, การโฆษณาหรือสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Traffic / Project Coordinator ในธุรกิจบันเทิงหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ และเคยอยู่ร่วมกระบวนการตั้งแต่ Conception จนถึงการส่งมอบ

- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ format file และศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ต่างๆ

- มีความสามารถในการจัดหา outsource เพื่อจัดทำชิ้นงานโปรโมต

- ใจเย็น ละเอียด รอบคอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

- มีกระบวนการในการจัดระเบียบต่างๆ

- บุคลิกดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟิก

- สามารถใช้โปรแกรม MS.Office และ Internet ได้ในระดับดี

- ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สะกดคำได้ถูกต้อง

- ทำงานเป็นทีมได้ดี และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

Share :