Sign in with:
Google

GDH เปิดบ้าน รับสมัครเด็กฝึกงาน

Updated at: 2024-06-17 06:50

ออฟฟิศของเราน่าอยู่ พี่ ๆ ใจดีทุกคน
เด็ก ๆ ก็ไม่ซุกซน พวกเราทุกคนมาฝึกงานกัน

บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เปิดบ้านรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จะน้องพาย น้องมิน น้องเดียร์รังสิต หรือน้องไหน ๆ ก็สามารถสมัครฝึกงานกับพี่ ๆ ได้ โดยส่ง Resume แนะนำตัวเอง พร้อม Portfolio

คลิกเพื่อสมัครฝึกงาน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หากคุณสมบัติตรงและมีตำแหน่งในช่วงที่ต้องการฝึกงาน พี่ ๆ จะติดต่อกลับไปนะ smiley