Sign in with:
Google

GDH เปิดบ้าน รับสมัครเด็กฝึกงาน

Updated at: 2019-12-14 12:45

ออฟฟิศของเราน่าอยู่ พี่ ๆ ใจดีทุกคน

เด็ก ๆ ก็ไม่ซุกซน พวกเราทุกคนมาฝึกงานกัน

บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เปิดบ้านรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชั่วคราว ในตำแหน่ง :

  1. Content Creator คิด วางแผน และผลิตเนื้อหา ในรูปแบบของบทความ รูปภาพ กราฟิก วิดีโอ ให้ตอบโจทย์ตามที่ได้รับมอบหมายตามโครงการต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานในสื่อออนไลน์ของ GDH

  2. Graphic Designer ผลิตชิ้นงานรูปภาพ กราฟิก และวิดีโอ เพื่อนำไปใช้งานในสื่อออนไลน์ของ GDH

จะน้องพาย น้องมิน น้องเดียร์รังสิต หรือน้องไหน ๆ ก็สามารถสมัครฝึกงานกับพี่ ๆ ได้ โดยส่ง Resume แนะนำตัวเอง พร้อม Portfolio มาทาง E-mail : gdhtrainee@gdh559.co.th

โดยระบุ :

- เหตุผลที่อยากฝึกงานและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

- ตำแหน่งและช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงาน โดยสามารถเลือกฝึกงานได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

- หัวชื่อ E-mail ให้พิมพ์ "ชื่อตำแหน่งที่สมัคร" ตามด้วย "ชื่อ-สกุลผู้สมัคร"

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป รางวัลสุดมหัศจรรย์นี้จะตกเป็นของใคร พี่ ๆ จะติดต่อกลับไปนะ smiley

 

Collection : -