Sign in with:
Google

GDH 559 Co., Ltd (บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด) เป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ไทยที่เกิดจากความร่วมมือกันของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หับโห้หิ้น บางกอก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยมีผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้กำกับภาพยนตร์ นักแสดง และพนักงานในบริษัท จำนวน 59 รายชื่อ ซึ่งพ้องกับวันที่และปีที่ก่อตั้งบริษัท

...
...

คำว่า GDH ย่อมาจากคำว่า "Gross Domestic Happiness" ซึ่งแปลเป็นคำไทยว่า “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” ซึ่งเป็นหน่วยที่เราเชื่อว่าเหมาะจะนำมาใช้วัดความสำเร็จ ในการทำหนัง มากกว่าหน่วยวัดตัวเลขความสำเร็จทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว เพราะมันสื่อถึงความสุขที่ม้วนรวมกันของทั้ง “คนดู” และ “คนทำหนังไทย” GDH จะมุ่งสร้างความแปลกใหม่และยกระดับคุณภาพของภาพยนตร์และซีรีส์ไทย ให้เทียบเท่ากับนานาชาติ และเราจะมุ่งสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความรู้สึกดีๆ เพื่อยกระดับความสุขมวลรวมของผู้ชมทุกคน

ทีม GDH

ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้กำกับภาพยนตร์ นักแสดง และพนักงานในบริษัท จำนวน 59 รายชื่อ ซึ่งพ้องกับวันที่และปีก่อตั้งบริษัท จนกลายมาเป็น GDH 559
...

การที่เราเลือกใช้ตัวอักษร GDH ในโลโก้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เพื่อตั้งใจจะสื่อผ่านตัวอักษรเล็กๆ ทั้ง 3 ตัวนี้ว่า...เราคือบริษัทเล็กๆ ที่มี ความฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นทั้งในหัวใจของคนดูและคนทำหนังไทยให้สมกับคำว่า “GROSS DOMESTIC HAPPINESS” ส่วนต้นกล้าเล็กๆ ที่อยู่ด้านบนตัวอักษร gdh นั้นก็สื่อถึงการเริ่มต้น ของความสุข และความสร้างสรรค์ในผลงานของเราที่จะงอกงามและเติบโต ต่อไป

บริษัทในเครือ