Sign in with:
Google

DESTINY TOKEN

DESTINY TOKEN โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเดสทินี จากผู้สร้างภาพยนตร์ “บุพเพสันนิวาส ๒” เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ พร้อมมอบผลตอบแทนการลงทุนท้ังในรูปแบบตัวเงินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

DESTINY TOKEN นับเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ที่สร้างรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์ เปลี่ยนจากการเป็นผู้ชมเพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้ร่วมลงทุนและได้รับสิทธิพิเศษจากภาพยนตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ภาพรวมโครงการ

ผู้ลงทุนสามารถร่วมลงทุนกับ DESTINY TOKEN ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

 1. โทเคน I am Glad ราคา 5,559 บาทต่อโทเคน จํานวน 15,559 โทเคน
 2. โทเคน I am Delighted ราคา 155,559 บาทต่อโทเคน จํานวน 459 โทเคน
 3. โทเคน I am Happy ราคา 1,555,559 บาทต่อโทเคน จํานวน 69 โทเคน

รวมทั้งหมด 16,087 โทเคน รวมมูลค่าระดมทุนทั้งสิ้น 265,227,633 บาท

ผู้ถือโทเคนแต่ละประเภทจะได้รับผลตอบแทนในอัตราเดียวกัน แต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างกันตามประเภทของโทเคน
โดยผลตอบแทนการลงทุนของทั้ง 3 โทเคน อยู่ที่ 2.99% ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุน
และหากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทำรายได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยได้ถึง 1,000 ล้านบาท DESTINY TOKEN จะจ่ายผลตอบแทนโบนัสเพิ่มอีก 2.01% ต่อปี รวมเป็น 5% ต่อปี (อ้างอิงรายได้ตาม Thailand Box Office)
นอกเหนือจากผลตอบแทนทางตัวเงินแล้ว ผู้ถือโทเคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรูปแบบโทเคนดิจิทัลที่ถือครอง

โครงการมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการ โดย SPECIAL DESTINY ผู้ออกโทเคนสามารถไถ่ถอนโทเคนดิจิทัลก่อนอายุโครงการครบ 2 ปี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566
 

E book-read
อนึ่ง หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้
 • นักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนในโทเคน I am Glad และ I am Delighted โดยลงทุนได้ไม่เกิน 300,000 บาท (รวมทุกโทเคน)
 • นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ (บุคคลธรรมดาที่มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป หรือผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.) สามารถลงทุนได้ในทุกโทเคน และไม่จำกัดมูลค่า

ประกาศไถ่ถอนโทเคนดิจิทัล

บริษัท สเปเชียล เดสทินี จำกัด จะใช้สิทธิ์ในการไถ่ถอนโทเคนดิจิทัลก่อนกำหนดในวันที่ 1 มีนาคม 2566
ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับเงินร่วมลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 2.99 ของมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารสำหรับรับผลตอบแทนที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชีจองซื้อกับ Kubix

ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณผลตอบแทนจะนับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 (วันเริ่มโครงการ) จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566 (วันสิ้นสุดโครงการ) รวมระยะเวลา 246 วัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารชี้แจง
หรือสอบถามได้ทาง Kubix Call Center 02-844-8488
หรือ email: contact.us@kubix.co
Special Destiny: 061-942-9878
หรือ email: specialdestinytoken@gmail.com
เอกสารชี้แจงผู้ลงทุนกรณีการไถ่ถอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเดสทินีก่อนกำหนด.pdf

สิทธิประโยชน์

โทเคน I am Glad
 • ชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รอบพิเศษก่อนใคร ในวันที่ 26 กรกภาคม พ.ศ.2565 จำนวน 2 ที่นั่ง
 • โปสการ์ดคอลเลกชันพิเศษจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒
 • เสื้อทีเชิ้ตคอลเลกชันพิเศษจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒
 • ส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รอบปกติ มูลค่า 40 บาทต่อที่นั่ง จำนวน 2 สิทธิ์
 • ส่วนลดสำหรับซื้อป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์ มูลค่า 40 บาท จำนวน 10 สิทธิ์
...

สิทธิประโยชน์

โทเคน I am Delighted
 • ชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รอบพิเศษก่อนใคร และร่วมกิจกรรมในโรงภาพยนตร์กับผู้กำกับและนักแสดงในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จำนวน 2 ที่นั่ง
 • ปรากฏชื่อเป็น Special Destiny Executive Producer ในเครดิตท้ายภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒
 • ดิจิทัลโปสเตอร์ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ที่มีชื่อของผู้ถือโทเคนดิจิทัล
 • แสตมป์และเสื้อคอปกคอลเลกชั่นพิเศษ จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒
 • บัตรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รอบปกติ จำนวน 2 ที่นั่ง
 • ส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รอบปกติ มูลค่า 100 บาทต่อที่นั่ง จำนวน 10 สิทธิ์
 • ส่วนลดสำหรับซื้อป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์ มูลค่า 40 บาท จำนวน 10 สิทธิ์
...

สิทธิประโยชน์

โทเคน I am Happy
 • ร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันพร้อมผู้กำกับและนักแสดง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รอบ World Premiere ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (ผู้ถือโทเคนสามารถนำผู้ติดตามเข้าร่วมงานได้ 1 ท่าน)
 • ปรากฏชื่อเป็น Special Destiny Executive Producer ในเครดิตท้ายภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒
 • ดิจิทัลโปสเตอร์ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ที่มีชื่อของผู้ถือโทเคนดิจิทัล
 • เครื่องเคลือบเซรามิก ชุดแสตมป์ และชุดโปสการ์ดคอลเลกชั่นพิเศษ จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒
 • บัตรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รอบปกติ จำนวน 10 ที่นั่ง
 • ส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รอบปกติ มูลค่า 100 บาทต่อที่นั่ง จำนวน 50 สิทธิ์
 • ส่วนลดสำหรับซื้อป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์ มูลค่า 40 บาท จำนวน 10 สิทธิ์
...

SPECIAL DESTINY

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเดสทินี คือ บริษัท สเปเชียล เดสทินี จำกัด (“Special Destiny”) โดยมี บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด และ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็น 70% และ 30% ตามลำดับ มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทเพื่อออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนทั่วไปภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

การร่วมก่อตั้ง Special Destiny ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเข้าลงทุนในสัญญา Investment Agreement กับ กิจการร่วมค้า เดสทินี เดอะ มูฟวี่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ผ่านช่องทางการฉายและการจัดจำหน่ายต่างๆ และเพื่อจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ให้กับผู้ถือโทเคนดิจิทัลในรูปแบบโทเคนสิทธิประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ
White Paper ของโครงการ
เอกสารสรุปรายได้จากการฉายภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Email: info@specialdestiny.com

ข่าว

“บุพเพสันนิวาส ๒” ขึ้นแท่นหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลที่เวียดนาม

“บุพเพสันนิวาส ๒” ขึ้นแท่นหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลที่เวียดนาม และยังทำรายได้ดีในประเทศไทย ...

27 กันยายน 2565

“นน” ขอบคุณผู้ชมที่ชื่นชอบ “เสด็จในกรม” ใน “บุพเพสันนิวาส ๒”

“นน” ขอบคุณผู้ชมที่ชื่นชอบ “เสด็จในกรม” ใน “บุพเพสันนิวาส ๒”

25 สิงหาคม 2565

“โป๊ป-ธนวรรธน์” ขอบคุณผู้ชมที่ชื่นชอบหนัง “บุพเพสันนิวาส ๒”

“โป๊ป-ธนวรรธน์” ขอบคุณผู้ชมที่ชื่นชอบหนัง “บุพเพสันนิวาส ๒”

06 สิงหาคม 2565

เก้ง-จิระ&ปิ๊ง-อดิสรณ์ แท็กทีมกำกับ MV “ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง“

เก้ง-จิระ&ปิ๊ง-อดิสรณ์ แท็กทีมกำกับ MV “ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง“

14 กรกฎาคม 2565

“ไอซ์-พาริส” ตัวแทนบุพเพสันนิวาส ๒ ทำบุญที่วัดประยุรวงศาวาส

“ไอซ์-พาริส” ตัวแทนบุพเพสันนิวาส ๒ ทำบุญที่วัดประยุรวงศาวาส

05 กรกฎาคม 2565

โป๊ป-เบลล่า นำทัพนักแสดงเปิดตัวหนังฟอร์มใหญ่ บุพเพสันนิวาส ๒

โป๊ป-เบลล่า นำทัพนักแสดงเปิดตัวหนังฟอร์มใหญ่ บุพเพสันนิวาส ๒

05 กรกฎาคม 2565

กระแสตอบรับสุดฮือฮา! ตัวอย่างแรก “บุพเพสันนิวาส ๒” จัดหนัก

กระแสตอบรับสุดฮือฮา! ตัวอย่างแรก “บุพเพสันนิวาส ๒” จัดหนัก

02 มิถุนายน 2565

ประกาศวันฉาย ‘บุพเพสันนิวาส ๒’

ขอมอบดอกไม้นี้แทนคำมั่นสัญญา ๒๘ กรกฎา เราจักได้มาพบกัน ในโรงภาพยนตร์อย่างแน่นอน ...

06 พฤษภาคม 2565

“เดสทินี โทเคน” มอบโอกาสร่วมลงทุนหนัง “บุพเพสันนิวาส ๒”

“เดสทินี โทเคน” มอบโอกาสร่วมลงทุนหนัง “บุพเพสันนิวาส ๒”

22 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ “บุพเพสันนิวาส ๒” เสนอขายโทเคนดิจิทัล

ครั้งแรกในเมืองไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมภาพยนตร์ ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ “บุพเพสันนิวาส ๒” ผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่จะได้รับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์มากมาย ...

28 มกราคม 2565

รายได้ทั่วประเทศ

วันที่ฉาย

28 กรกฎาคม
29 กรกฎาคม
30 กรกฎาคม
31 กรกฎาคม
1 สิงหาคม
2 สิงหาคม
3 สิงหาคม
4 สิงหาคม
5 สิงหาคม
6 สิงหาคม
7 สิงหาคม
8 สิงหาคม
9 สิงหาคม
10 สิงหาคม
11 สิงหาคม
12 สิงหาคม
13 สิงหาคม
14 สิงหาคม
15 สิงหาคม
16 สิงหาคม
17 สิงหาคม
18 สิงหาคม
19 สิงหาคม
20 สิงหาคม
21 สิงหาคม
22 สิงหาคม
23 สิงหาคม
24 สิงหาคม
25 สิงหาคม
26 สิงหาคม
27 สิงหาคม
28 สิงหาคม
29 สิงหาคม
30 สิงหาคม
31 สิงหาคม
1 กันยายน
2 กันยายน
3 กันยายน
4 กันยายน
5 กันยายน
6 กันยายน
7 กันยายน
8 กันยายน
9 กันยายน
10 กันยายน
11 กันยายน
12 กันยายน
13 กันยายน
14 กันยายน
15 กันยายน
16 กันยายน
17 กันยายน
18 กันยายน
19 กันยายน
20 กันยายน
21 กันยายน
22 กันยายน
23 กันยายน
24 กันยายน
25 กันยายน
26 กันยายน
27 กันยายน
28 กันยายน
29 กันยายน
30 กันยายน
1 ตุลาคม
2 ตุลาคม
3 ตุลาคม
4 ตุลาคม
5 ตุลาคม
8 ตุลาคม
9 ตุลาคม
10 ตุลาคม
11 ตุลาคม
12 ตุลาคม

รวมรายได้ทั่วประเทศ
*รายได้รวมรอบพิเศษ

รายได้

51.19 ล้านบาท
39.55 ล้านบาท
43.26 ล้านบาท
43.78 ล้านบาท
14.21 ล้านบาท
12.07 ล้านบาท
16.93 ล้านบาท
8.69 ล้านบาท
10.79 ล้านบาท
24.77 ล้านบาท
22.90 ล้านบาท
5.26 ล้านบาท
4.43 ล้านบาท
6.42 ล้านบาท
4.47 ล้านบาท
16.96 ล้านบาท
12.62 ล้านบาท
9.09 ล้านบาท
2.73 ล้านบาท
1.96 ล้านบาท
3.00 ล้านบาท
1.76 ล้านบาท
2.35 ล้านบาท
4.46 ล้านบาท
4.32 ล้านบาท
1.10 ล้านบาท
1.22 ล้านบาท
1.28 ล้านบาท
0.71 ล้านบาท
0.91 ล้านบาท
2.21 ล้านบาท
2.30 ล้านบาท
0.57 ล้านบาท
0.56 ล้านบาท
0.73 ล้านบาท
0.73 ล้านบาท
0.73 ล้านบาท
1.72 ล้านบาท
1.67 ล้านบาท
0.38 ล้านบาท
0.41 ล้านบาท
0.54 ล้านบาท
0.35 ล้านบาท
0.41 ล้านบาท
0.94 ล้านบาท
0.97 ล้านบาท
0.28 ล้านบาท
0.25 ล้านบาท
0.44 ล้านบาท
0.18 ล้านบาท
0.29 ล้านบาท
0.48 ล้านบาท
0.48 ล้านบาท
0.15 ล้านบาท
0.13 ล้านบาท
0.21 ล้านบาท
0.06 ล้านบาท
0.06 ล้านบาท
0.07 ล้านบาท
0.10 ล้านบาท
0.07 ล้านบาท
0.04 ล้านบาท
0.06 ล้านบาท
0.05 ล้านบาท
0.04 ล้านบาท
0.07 ล้านบาท
0.10 ล้านบาท
0.05 ล้านบาท
0.05 ล้านบาท
0.11 ล้านบาท
0.03 ล้านบาท
0.03 ล้านบาท
0.006 ล้านบาท
0.025 ล้านบาท
0.02 ล้านบาท

392.73 ล้านบาท