Sign in with:
Google

วิธีการชำระเงิน

Updated at: 2019-07-20 12:45

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ

2. เลือกไซส์ หรือ สีของสินค้า พร้อมระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ จากนั้นหยิบสินค้าใส่ตะกร้า โดยคลิกที่ปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า”

3. ตรวจสอบราคาสินค้า หรือแก้ไขจำนวน หรือเพิ่มรายการสินค้าในขั้นตอนนี้ จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน”

4. กรอกข้อมูล username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ

5. กรอก “ข้อมูลในการออกใบเสร็จ” , “ข้อมูลในการจัดส่งสินค้า” , "วิธีการจัดส่งสินค้า" และ “ข้อมูลการชำระเงิน” ให้ครบถ้วน กดปุ่ม “ยืนยันคำสั่งซื้อ”

6. ตรวจสอบข้อมูลการสั่งสินค้าและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้เรียบร้อย คลิกเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ จากนั้นเลือก “Confirm Payment”