Sign in with:
Google

นโยบายการคืนเงิน

Updated at: 2021-05-12 11:25

GDH SHOP ยินดีรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ตามกรณีดังต่อไปนี้

  1. สินค้าไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ
  2. สินค้าเสียหาย อันเกิดจากผู้ผลิต
  3. สินค้าหมดสต็อก
  • นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน หรือคืนเงินค่าสินค้า *

หมายเหตุ

กรุณาติดต่อ Call Center 090-559-5644 (วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 10:00-18:00 น.) ก่อนทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เพื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้น

Collection : -